EU- CE

Disgrifiad Byr:


Cyfarwyddyd Prosiect

▍ Beth yw Tystysgrif CE?

Mae'r marc CE yn "basbort" ar gyfer cynhyrchion i fynd i mewn i farchnad yr UE a marchnad gwledydd Cymdeithas Masnach Rydd yr UE.Unrhyw gynhyrchion a nodir (sy'n ymwneud â'r gyfarwyddeb dull newydd), p'un a ydynt wedi'u gweithgynhyrchu y tu allan i'r UE neu yn aelod-wladwriaethau'r UE, er mwyn cylchredeg yn rhydd ym marchnad yr UE, rhaid iddynt gydymffurfio â gofynion y gyfarwyddeb a safonau cytûn perthnasol cyn cael eu gosod ar farchnad yr UE, a gosod y marc CE.Mae hwn yn ofyniad gorfodol cyfraith yr UE ar gynhyrchion cysylltiedig, sy'n darparu safon dechnegol ofynnol unedig ar gyfer masnachu cynhyrchion o wahanol wledydd yn y farchnad Ewropeaidd ac yn symleiddio gweithdrefnau masnach.

▍ Beth yw cyfarwyddeb CE?

Mae'r gyfarwyddeb yn ddogfen ddeddfwriaethol a sefydlwyd gan Gyngor y Gymuned Ewropeaidd a'r Comisiwn Ewropeaidd dan awdurdodiadCytundeb y Gymuned Ewropeaidd.Y cyfarwyddebau cymwys ar gyfer batris yw:

2006/66/EC & 2013/56/EU: Cyfarwyddeb Batri.Rhaid i fatris sy'n cydymffurfio â'r gyfarwyddeb hon gael marc can sbwriel;

2014/30/EU: Cyfarwyddeb Cydnawsedd Electromagnetig (Cyfarwyddeb EMC).Rhaid i fatris sy'n cydymffurfio â'r gyfarwyddeb hon gael y marc CE;

2011/65/EU: cyfarwyddeb ROHS.Rhaid i fatris sy'n cydymffurfio â'r gyfarwyddeb hon gael y marc CE;

Awgrymiadau: Dim ond pan fydd cynnyrch yn cydymffurfio â'r holl gyfarwyddebau CE (mae angen gludo'r marc CE), y gellir gludo'r marc CE pan fodlonir holl ofynion y gyfarwyddeb.

▍ Yr Angenrheidrwydd i Wneud Cais am Dystysgrif CE

Rhaid i unrhyw gynnyrch o wahanol wledydd sydd am ddod i mewn i'r UE a Pharth Masnach Rydd Ewrop wneud cais am dystysgrif CE a nod CE ar y cynnyrch.Felly, mae ardystiad CE yn basbort ar gyfer cynhyrchion sy'n dod i mewn i'r UE a Pharth Masnach Rydd Ewrop.

▍ Manteision Gwneud Cais am ardystiad CE

1. Mae cyfreithiau, rheoliadau a safonau cydgysylltu'r UE nid yn unig yn fawr o ran maint, ond hefyd yn gymhleth o ran cynnwys.Felly, mae cael ardystiad CE yn ddewis craff iawn i arbed amser ac ymdrech yn ogystal â lleihau'r risg;

2. Gall tystysgrif CE helpu i ennill ymddiriedaeth defnyddwyr a sefydliad goruchwylio'r farchnad i'r eithaf;

3. Gall atal y sefyllfa honiadau anghyfrifol yn effeithiol;

4. Yn wyneb ymgyfreitha, bydd yr ardystiad CE yn dod yn dystiolaeth dechnegol gyfreithiol ddilys;

5. Ar ôl cael ei gosbi gan wledydd yr UE, bydd y corff ardystio yn dwyn y risgiau ar y cyd â'r fenter, gan leihau risg y fenter.

▍Pam MCM?

● Mae gan MCM dîm technegol gyda hyd at 20 o weithwyr proffesiynol sy'n ymwneud â maes ardystiad CE batri, sy'n darparu gwybodaeth ardystio CE cyflymach a mwy cywir a diweddaraf i gleientiaid;

● Mae MCM yn darparu atebion CE amrywiol gan gynnwys LVD, EMC, cyfarwyddebau batri, ac ati ar gyfer cleientiaid;

● Mae MCM wedi darparu mwy na 4000 o brofion CE batri ledled y byd hyd heddiw.


  • Pâr o:
  • Nesaf:

  • Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom