America- WERCmart

Disgrifiad Byr:


Cyfarwyddyd Prosiect

▍Beth yw COFRESTRU WERCSmart?

WERCSmart yw'r talfyriad o Safon Cydymffurfiaeth Rheolaidd Amgylcheddol y Byd.

Mae WERCSmart yn gwmni cronfa ddata cofrestru cynnyrch a ddatblygwyd gan gwmni o'r UD o'r enw The Wercs.Ei nod yw darparu llwyfan goruchwylio diogelwch cynnyrch ar gyfer archfarchnadoedd yn UDA a Chanada, a gwneud prynu cynnyrch yn haws.Yn y prosesau o werthu, cludo, storio a gwaredu cynhyrchion ymhlith manwerthwyr a derbynwyr cofrestredig, bydd cynhyrchion yn wynebu heriau cynyddol gymhleth gan ffederal, gwladwriaethau neu reoleiddio lleol.Fel arfer, nid yw'r Taflenni Data Diogelwch (SDSs) a gyflenwir ynghyd â'r cynhyrchion yn cynnwys data digonol y mae gwybodaeth yn dangos cydymffurfiaeth â chyfreithiau a rheoliadau.Tra bod WERCSmart yn trawsnewid data'r cynnyrch i'r hyn sy'n cydymffurfio â chyfreithiau a rheoliadau.

▍ Cwmpas cynhyrchion cofrestru

Manwerthwyr sy'n pennu'r paramedrau cofrestru ar gyfer pob cyflenwr.Bydd y categorïau canlynol yn cael eu cofrestru er gwybodaeth.Fodd bynnag, mae'r rhestr isod yn anghyflawn, felly awgrymir dilysu'r gofyniad cofrestru gyda'ch prynwyr.

◆ Pob Cynnyrch sy'n Cynnwys Cemegol

◆ OTC Cynnyrch ac Atchwanegiadau Maeth

◆ Cynhyrchion Gofal Personol

◆ Cynhyrchion a yrrir gan Batri

◆ Cynhyrchion gyda Byrddau Cylchdaith neu Electroneg

◆ Bylbiau Golau

◆ Olew Coginio

◆ Bwyd a ddosberthir gan Aerosol neu Bag-On-Valve

▍Pam MCM?

● Cymorth personél technegol: Mae gan MCM dîm proffesiynol sy'n astudio cyfreithiau a rheoliadau SDS am gyfnod hir.Mae ganddynt wybodaeth fanwl am y newid mewn cyfreithiau a rheoliadau ac maent wedi darparu gwasanaeth SDS awdurdodedig ers degawd.

● Gwasanaeth math dolen gaeedig: Mae gan MCM bersonél proffesiynol sy'n cyfathrebu ag archwilwyr o WERCSmart, gan sicrhau proses ddidrafferth o gofrestru a dilysu.Hyd yn hyn, mae MCM wedi darparu gwasanaeth cofrestru WERCSmart ar gyfer mwy na 200 o gleientiaid.


  • Pâr o:
  • Nesaf:

  • Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom