Gogledd America- CTIA

Disgrifiad Byr:


Cyfarwyddyd Prosiect

▍Beth yw TYSTYSGRIF CTIA?

Mae CTIA, sef y talfyriad o Cellular Telecommunications and Internet Association, yn sefydliad dinesig dielw a sefydlwyd ym 1984 er mwyn gwarantu budd gweithredwyr, gweithgynhyrchwyr a defnyddwyr.Mae CTIA yn cynnwys holl weithredwyr a chynhyrchwyr yr UD o wasanaethau radio symudol, yn ogystal ag o wasanaethau a chynhyrchion data diwifr.Gyda chefnogaeth Cyngor Sir y Fflint (Comisiwn Cyfathrebu Ffederal) a'r Gyngres, mae CTIA yn cyflawni rhan fawr o ddyletswyddau a swyddogaethau yr arferid eu cynnal gan y llywodraeth.Ym 1991, creodd CTIA system werthuso ac ardystio cynnyrch ddiduedd, annibynnol a chanolog ar gyfer diwydiant diwifr.O dan y system, rhaid i'r holl gynhyrchion diwifr ar raddfa defnyddiwr gymryd profion cydymffurfio a bydd y rhai sy'n cydymffurfio â'r safonau perthnasol yn cael eu caniatáu i ddefnyddio marcio CTIA a tharo silffoedd siopau marchnad gyfathrebu Gogledd America.

Mae CATL (Labordy Profi Awdurdodedig CTIA) yn cynrychioli labordai sydd wedi'u hachredu gan CTIA ar gyfer profi ac adolygu.Byddai adroddiadau profi a gyhoeddir gan CATL i gyd yn cael eu cymeradwyo gan CTIA.Er na fydd adroddiadau profi a chanlyniadau eraill nad ydynt yn CATL yn cael eu cydnabod ac ni fydd ganddynt fynediad at CTIA.Mae CATL a achredir gan CTIA yn amrywio mewn diwydiannau ac ardystiadau.Dim ond CATL sy'n gymwys ar gyfer prawf ac archwilio cydymffurfiaeth batri sydd â mynediad at ardystiad batri ar gyfer cydymffurfio â IEEE1725.

▍ Safonau Profi Batri CTIA

a) Gofyniad Ardystio ar gyfer Cydymffurfiad System Batri i IEEE1725 --- Yn berthnasol i Systemau Batri gyda chelloedd sengl neu luosog wedi'u cysylltu yn gyfochrog;

b) Gofyniad Ardystio ar gyfer Cydymffurfiad System Batri i IEEE1625 --- Yn berthnasol i Systemau Batri gyda chelloedd lluosog wedi'u cysylltu yn gyfochrog neu'n gyfochrog a chyfres;

Awgrymiadau cynnes: Dewiswch y safonau ardystio uchod yn gywir ar gyfer batris a ddefnyddir mewn ffonau symudol a chyfrifiaduron.Peidiwch â chamddefnyddio IEE1725 ar gyfer batris mewn ffonau symudol neu IEEE1625 ar gyfer batris mewn cyfrifiaduron.

▍Pam MCM?

Technoleg caled:Ers 2014, mae MCM wedi bod yn mynychu cynhadledd pecyn batri a gynhelir gan CTIA yn yr UD yn flynyddol, ac mae'n gallu cael y wybodaeth ddiweddaraf a deall tueddiadau polisi newydd am CTIA mewn ffordd fwy prydlon, cywir a gweithredol.

Cymhwyster:Mae MCM wedi'i achredu gan CATL gan CTIA ac mae'n gymwys i gyflawni'r holl brosesau sy'n ymwneud ag ardystio gan gynnwys profi, archwilio ffatri a lanlwytho adroddiadau.


  • Pâr o:
  • Nesaf:

  • Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom